Chattanooga WIRELESS PRO 2 CH STANDARD je bežični 2-kanalni stimulator razvijen za potrebe fizioterapeuta i klinika za rehabilitaciju kojima je potrebna standardna bežična opcija za elektro stimulaciju. Uređaj ispunjava sve zahtjeve fizioterapeuta za elektroterapiju i nudi standardne programe za tretman bola, vaskularnih oboljenja i stimulaciju mišića. Tehničke karakteristike: 2 nezavisna kanala, 2 modula, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.

  • Garancija na sve proizvode

Opis

Chattanooga WIRELESS PRO 2 CH STANDARD je bežični 2-kanalni stimulator razvijen za potrebe fizioterapeuta i klinika za rehabilitaciju kojima je potrebna standardna bežična opcija za elektro stimulaciju. Uređaj ispunjava sve zahtjeve fizioterapeuta za elektroterapiju i nudi standardne programe za tretman bola, vaskularnih oboljenja i stimulaciju mišića. Tehničke karakteristike: 2 nezavisna kanala, 2 modula, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.