“Chattanooga VitalStim Plus je uređaj za interaktivnu terapiju (neuromuskularna električna stimulacija sa biofeedbackom) koji pomaže jačanje mišića i rehabilitaciju gutanja. Unaprijed postavljeni ili prilagođeni programi omogućavaju terapeutu da zaista prilagodi tretmane pacijentu, dok biofeedback i vizualni prikazi stvaraju iskustvo usmjereno na pacijenta koje potiče angažman i postizanje ciljeva. VitalStim Plus elektrostimulacija i sEMG Biofeedback sistem prikazuju napredak tretmana uživo na ekranu računara ili tableta. Tehnologija ”screen mirroring” omogućava kliničarima da vode pacijente kroz personalizirane, ciljane vježbe gutanja. sEMG biofeedback pomaže da se poveća napor i trajanje pokušaja gutanja i poboljša koordinacija. Također uređaj nudi mogućnost objektivne procjene funkcije i obrazaca gutanja.
Indikacije: Reedukacija mišića primjenom vanjske stimulacije na mišiće neophodne za kontrakciju ždrijela. Opciona primjena sEMG biofeedbacka sa MS VMS™ valnim oblikom za prevenciju ili usporavanje atrofije, za reedukaciju mišića i za smanjenje mišićnih grčeva u liječenju disfunkcije muskulature gutanja u posttraumatskim stanjima ili nakon neuroloških inzulta s oštećenjem neuromuskularnog sistema.”

  • Garancija na sve proizvode

Opis

Chattanooga VitalStim Plus je uređaj za interaktivnu terapiju (neuromuskularna električna stimulacija sa biofeedbackom) koji pomaže jačanje mišića i rehabilitaciju gutanja. Unaprijed postavljeni ili prilagođeni programi omogućavaju terapeutu da zaista prilagodi tretmane pacijentu, dok biofeedback i vizualni prikazi stvaraju iskustvo usmjereno na pacijenta koje potiče angažman i postizanje ciljeva. VitalStim Plus elektrostimulacija i sEMG Biofeedback sistem prikazuju napredak tretmana uživo na ekranu računara ili tableta. Tehnologija ”screen mirroring” omogućava kliničarima da vode pacijente kroz personalizirane, ciljane vježbe gutanja. sEMG biofeedback pomaže da se poveća napor i trajanje pokušaja gutanja i poboljša koordinacija. Također uređaj nudi mogućnost objektivne procjene funkcije i obrazaca gutanja.
Indikacije: Reedukacija mišića primjenom vanjske stimulacije na mišiće neophodne za kontrakciju ždrijela. Opciona primjena sEMG biofeedbacka sa MS VMS™ valnim oblikom za prevenciju ili usporavanje atrofije, za reedukaciju mišića i za smanjenje mišićnih grčeva u liječenju disfunkcije muskulature gutanja u posttraumatskim stanjima ili nakon neuroloških inzulta s oštećenjem neuromuskularnog sistema.