“Intelect Mobile 2 je modularni uređaj za fizikalnu terapiju koji dolazi u više konfiguracija: samo elektrostimulacija, samo ultrazvuk ili kombinovani uređaj koji kombinuje oba modaliteta.
Karakteristike uređaja: Elektroterapija – 5 talasnih oblika struje: interferentni, VMS, visokovoltni, asimetrični bifazni TENS, simetrični bifazni TENS.
Ultrazvučna terapija: ultrazvučna frekvencija od 1 i 3 MHz (aplikator 1cm2, 2cm2, 5cm2, 10cm2). Vakuum terapija: pulsni ili kontinuirani mod, 0 do 600 mbar +/-5% Opciona oprema: kolica s ladicama za pribor aparata. Kolica sa ili bez integrisanim vakuum aparatom.”

  • Garancija na sve proizvode

Opis

Intelect Mobile 2 je modularni uređaj za fizikalnu terapiju koji dolazi u više konfiguracija: samo elektrostimulacija, samo ultrazvuk ili kombinovani uređaj koji kombinuje oba modaliteta.
Karakteristike uređaja: Elektroterapija – 5 talasnih oblika struje: interferentni, VMS, visokovoltni, asimetrični bifazni TENS, simetrični bifazni TENS.
Ultrazvučna terapija: ultrazvučna frekvencija od 1 i 3 MHz (aplikator 1cm2, 2cm2, 5cm2, 10cm2). Vakuum terapija: pulsni ili kontinuirani mod, 0 do 600 mbar +/-5% Opciona oprema: kolica s ladicama za pribor aparata. Kolica sa ili bez integrisanim vakuum aparatom.