Chattanooga PHYSIO je kompaktan 4-kanalni stimulator. Četiri standardne + 4 pune + 3 optimalne kategorije programa: Rehabilitacija I&II, ublažavanje bolova I&II, vaskularni, neurološki, rehabilitacija, kondicioniranje I&II, inkontinencija, denervirani mišići, jednosmerne struje (jonoforeza, hiperhidroza i edem). 4 funkcije na sva 4 kanala: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. Tehničke karakteristike:
4 nezavisna kanala, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.

Opis

Chattanooga PHYSIO je kompaktan 4-kanalni stimulator. Četiri standardne + 4 pune + 3 optimalne kategorije programa: Rehabilitacija I&II, ublažavanje bolova I&II, vaskularni, neurološki, rehabilitacija, kondicioniranje I&II, inkontinencija, denervirani mišići, jednosmerne struje (jonoforeza, hiperhidroza i edem). 4 funkcije na sva 4 kanala: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. Tehničke karakteristike:
4 nezavisna kanala, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.