Chattanooga REHAB je 4-kanalni stimulator razvijen za fizioterapeute i rehabilitacijske klinike kojima je potrebna opcija standardne bežične elektrostimulacije. Ispunjava sve zahtjeve profesionalca kao što su: rehabilitacija, zbrinjavanje boli, liječenje vaskularnih bolesti i programi za stimulaciju mišića.
Tehničke karakteristike:
4 nezavisna kanala, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.

  • Garancija na sve proizvode

Opis

Chattanooga REHAB je 4-kanalni stimulator razvijen za fizioterapeute i rehabilitacijske klinike kojima je potrebna opcija standardne bežične elektrostimulacije. Ispunjava sve zahtjeve profesionalca kao što su: rehabilitacija, zbrinjavanje boli, liječenje vaskularnih bolesti i programi za stimulaciju mišića.
Tehničke karakteristike:
4 nezavisna kanala, konstantna struja do 1300 Ohm po kanalu, maksimalni intenzitet do 120 mA, širina pulsa od 30 do 1000 μs, frekvencija od 1 do 150 Hz.