TRITON aparati za terapiju trakcijom predstavljaju novu generaciju ekstenzomata TRITON DTS TRACTION SYSTEM proizvedenih od strane Chattanooga Group (DJO GLOBAL LLC/ENOVIS) i predstavljaju inovaciju u dekompresivnoj terapiji kičmenog stuba jer generišu sile i vučne obrasce koji najbliže oponašaju manulane terapijske metode. Pored standardnih vučnih obrazaca kao što su statička trakcija, TRITON DTS omogućuje korištenje još 5 vučnih obrazaca koji najbliže reprodukuju manuelne terapijske metode kao što su intermitentna, intermitentna sa maksimalnim gradijentom, intermitentna sa reverzibilnim gradijentom, trakcija sa progresivnim opsegom povećanja sile, ciklična i intermitentna trakcija. MEHANIČKI I FIZIOLOŠKI EFEKTI TERAPIJE TRAKCIJOM: Dekompresija, smanjenje pritiska na korijen nerva, mobilizacija, istezanje ligamenata i tetiva, migracija nukleusa, pristup fascentom zglobu i intravertebralnim diskovima, redukcija mišićnog tonusa, smanjenje inflamacija, poboljšanje cirkulacije.
KLINIČKE INDIKACIJE: Bol u leđima koji je rezutat nabubrenih ili diskova sa proturzijama, diskogeni bol, spondiloza, uklještenje korjena nerva, hipomobilnost, kompresione frakture, cervikalna radikulopatija, mišićni spazam i td.
TERAPIJA EKSTENZIJOM – BENEFITI: Smanjenje bola, smanjenje mišićnog tonusa, povećanje opsega pokreta, povećanje fleksibilnosti, redukcija edema, smanjenje kompresije na korjen nerva.

Opis

TRITON aparati za terapiju trakcijom predstavljaju novu generaciju ekstenzomata TRITON DTS TRACTION SYSTEM proizvedenih od strane Chattanooga Group (DJO GLOBAL LLC/ENOVIS) i predstavljaju inovaciju u dekompresivnoj terapiji kičmenog stuba jer generišu sile i vučne obrasce koji najbliže oponašaju manulane terapijske metode. Pored standardnih vučnih obrazaca kao što su statička trakcija, TRITON DTS omogućuje korištenje još 5 vučnih obrazaca koji najbliže reprodukuju manuelne terapijske metode kao što su intermitentna, intermitentna sa maksimalnim gradijentom, intermitentna sa reverzibilnim gradijentom, trakcija sa progresivnim opsegom povećanja sile, ciklična i intermitentna trakcija. MEHANIČKI I FIZIOLOŠKI EFEKTI TERAPIJE TRAKCIJOM: Dekompresija, smanjenje pritiska na korijen nerva, mobilizacija, istezanje ligamenata i tetiva, migracija nukleusa, pristup fascentom zglobu i intravertebralnim diskovima, redukcija mišićnog tonusa, smanjenje inflamacija, poboljšanje cirkulacije.
KLINIČKE INDIKACIJE: Bol u leđima koji je rezutat nabubrenih ili diskova sa proturzijama, diskogeni bol, spondiloza, uklještenje korjena nerva, hipomobilnost, kompresione frakture, cervikalna radikulopatija, mišićni spazam i td.
TERAPIJA EKSTENZIJOM – BENEFITI: Smanjenje bola, smanjenje mišićnog tonusa, povećanje opsega pokreta, povećanje fleksibilnosti, redukcija edema, smanjenje kompresije na korjen nerva.