Uređaja za određivanje razine praga sluha i provjeru učinkovitosti slušnog pomagala.

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

Opis

Uređaja za određivanje razine praga sluha i provjeru učinkovitosti slušnog pomagala.