Lyra je platforma za OAE naslonjena na korištenje PC računara. Mogućnost sveobuhvatne kliničke OAE analize uključujuči i ototoxis monitoring.

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

Kategorije: , Proizvođač:

Opis

Lyra je platforma za OAE naslonjena na korištenje PC računara. Mogućnost sveobuhvatne kliničke OAE analize uključujuči i ototoxis monitoring.