Intelect® Focus shockwave aparat nudi vrhunsku ekstrakorporalnu terapiju udarnim talasima (ESWT). ESWT talas se proizvodi malom eksplozijom koja se stvara pod vodom unutar ‘aplikatora’. Ovaj talas se fokusira kroz sočivo i prenosi u tkivo. Fokusirani udarni talas se generiše elektromagnetski, ima visoku energiju koja je oko sto puta snažnija od radijalnog talasa, što ga čini optimalnim za niz stanja u urologiji, ortopedskim indikacijama, kardiologiji i neurologiji. Karakteristike uređaja: FS-W aplikator – kontinuirani udar 1–8 Hz, energija u koracima od 0,01 do 0,55 mJ/mm2, pritisak do 1000 bara
Dimenzije – 450 x 165 x 530 mm (Š x V x D), težina 22,1 kg

Opis

Intelect® Focus shockwave aparat nudi vrhunsku ekstrakorporalnu terapiju udarnim talasima (ESWT). ESWT talas se proizvodi malom eksplozijom koja se stvara pod vodom unutar ‘aplikatora’. Ovaj talas se fokusira kroz sočivo i prenosi u tkivo. Fokusirani udarni talas se generiše elektromagnetski, ima visoku energiju koja je oko sto puta snažnija od radijalnog talasa, što ga čini optimalnim za niz stanja u urologiji, ortopedskim indikacijama, kardiologiji i neurologiji. Karakteristike uređaja: FS-W aplikator – kontinuirani udar 1–8 Hz, energija u koracima od 0,01 do 0,55 mJ/mm2, pritisak do 1000 bara
Dimenzije – 450 x 165 x 530 mm (Š x V x D), težina 22,1 kg