EPPENDORF

EPPENDORF

EPPENDORF

WEB: https://www.eppendorf.com/SP-en/

 • liquid handling: manualne i elektronske pipete fiksnog i promjenjivog volumena, nastavci za pipete sa i bez filtera
 • dispenzori i birete
 • termomikseri: održavanje temperature uz različite brzine miješanja. Veliki broj različitih adaptera
 • centrifuge: mikrocentrifuge te stolne centrifuge, sa i bez hlađenja s velikim izborom različitih rotora i pripadajućih adaptera (MiniSpin i MiniSpin Plus)
 • ench-top centrifuge sa i bez hlađenja (5415, 5702, 5804, 5810)
 • automatizacija-epMotion 5070/5075
 • life science program: purifikacija nukleinskih kiselina, razni reagensi za molekularnu biologiju te PCR reakcije, potrošni materijal za PCR (MTP, eppice…)
 • thermocyclers- PCR sistemi
 • PCR tubice, PCR reagensi
 • real-time PCR
 • elecroporacija i elektrofuzija
 • mikroinjektiranje i mikrodisekcija
 • biophotometar
top