Četverostruka kesa T&B sa integrisanim filterom za
deleukocitiranje koncetrata eritrocita. Kanila namjenjena automatskom lomljenju.

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

Opis

Četverostruka kesa T&B sa integrisanim filterom za
deleukocitiranje koncetrata eritrocita. Kanila namjenjena automatskom lomljenju.