Transportni respirator sa mehaničkim podešavanjem (frekvencija , minutni volumen i maksimalni pritisak), IPPV i SIMV mod, alarmi, ventilacija ambijentalnim zrakom ili mješavinom sa kisikom.

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

Kategorija: Proizvođač:

Opis

Transportni respirator sa mehaničkim podešavanjem (frekvencija , minutni volumen i maksimalni pritisak), IPPV i SIMV mod, alarmi, ventilacija ambijentalnim zrakom ili mješavinom sa kisikom.