Transportni respirator sa digitalnim kontrolom, respiratorni monitoring (grafički i numerički prikaz), volumenom i pritiskom kontrolisani modovi, medutriger integracija, integrisana PEEP i CPAP opcija.

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

Kategorija: Proizvođač:

Opis

Transportni respirator sa digitalnim kontrolom, respiratorni monitoring (grafički i numerički prikaz), volumenom i pritiskom kontrolisani modovi, medutriger integracija, integrisana PEEP i CPAP opcija.