JENA MEDICAL

JENA MEDICAL

JENA MEDICAL d.o.o

WEB: http://www.jena.rs/

JENA MEDICAL d.o.o – razvoj i proizvodnja profesionalnih elektro-medicinskih aparata i uređaja za primjenu u kliničke svrhe, zasnovanih na visokim tehnologijama.

Uspjeh JENA MEDICAL d.o.o je zasnovan na saradnji sa kliničkim centrima, banjama i sportskim klubovima, kao i na direktnoj razmjeni iskustava sa korisnicima kupljenih aparata. Misija firme je da ponudi najnovija tehnološka rješenja i metode za rad u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.

Koristeći najnovije tehnologije JENA MEDICAL d.o.o je svoje uređaje učinila :

 • multifunkcionalnim,
 • visoko sofisticiranim,
 • jednostavnim za korištenje,
 • kompaktnim
 • visoko prilagodljivim specifičnim potrebama klijenata.

JENA MEDICAL d.o.o nudi proizvode vrhunskog kvaliteta po razumnim cijenama.

Multi Mega V4.0

multi_vega

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Unapređen multifunkcionalni aparat 4u1,
 • Rad sa dva pacijenta u isto vreme, sa različitim aparatima,
 • Uređaj sadrži četiri aparata koji se mogu poručiti kao celina ili kao neka kombinacija ta četiri aparata, a kasnije nadograditi do pune konfiguracije;
 • Veliki visokokontrastni kolor LCD ( 5,7 “) za dobru vidljivost,
 • Kompaktni dizajn

Elektroterapija :

 • DD – DF, CP, LP, RS …
 • Galvanska struja,
 • IFS – (četvoropolarne klasične , četvoropolarne vektorske, tri brzine promene frekvencije od 1 do 200Hz, bipolarne (LF and MF),
 • Eksponencijalne (E1.E2),
 • Ruska stimilacija (Kotz),
 • Modulisane struje,
 • Tens,
 • Jonoforeza 8000Hz,
 • Ultranadražajne struje,
 • Neofaradske struje,
 • Kreiranja sopstvenih terapijskih protokola,

Ultrazvuk :

 • Rad u konstantnom ili impulsnom režimu ,
 • ERA – 11cm², 5cm² ili 1cm², 5 cm² standardno, ostale sonde na zahtev,
 • Sonde su vodonepropusne,
 • Osnovna frekvencija : 1/3 MHz ± 2%,
 • Impulsni rad (Frekvencija modulacije): 1Hz – 100Hz,
 • Podešavanje ultrazvučne snage : do 3W/cm2,
 • Korak promene : 0.1 W/cm2,
 • Automatska kontrola kontakta,
 • Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama,
 • Kreiranja sopstvenih terapijskih protokola,

Laser :

 • Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama,
 • Kreiranja sopstvenih terapijskih protokola,
 • Konstantni i impulsni mod (1-10000Hz),
 • Talasna dužina zračenja diode : 808nm (standardno, 785nm, 830nm i 904nm na zahtev),
 • Snaga LD : 200mW (standardno) – 500mW i 1000mW na zahtev

Magnet :

 • Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama,
 • Kreiranja sopstvenih terapijskih protokola,
 • Frekvencija: do 100 Hz,
 • Inrukcija u piku: 10 mT, podesiva u koracima od 0.1mT,
 • Veliki izbor aplikatora.

Medic Laser

medic_laser

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Unapređeni uređaj za terapiju laserom,
 • Gotovi protokoli prema dijagnozama sa grafičkim prikazom,
 • Veliki grafički ekran za pregled svih vitalnih delova terapijskih procedura (5.7″),
 • Povezivanje više terapijskih procedura u jedan lanac procedura koje se izvršavaju sukcesivno,
 • Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola i njihovo pamćenje u memoriji aparata,
 • Impulsni i kontinuirani rad,
 • Frekvencija od 1-10000Hz,
 • Talasna dužina svetlosti 808nm, opcije 785nm, 830nm i 904nm,
 • Snaga diode 200mW, opciono 500mW i 1000mW,
 • Zvučni signal svakog džula predate energije,
 • Laserski tuševi sa 3, 4 i 5 dioda standardo, opciono tuševi sa proizvoljnim brojem dioda prema želji korisnika.

Multi Terapico 2ch

multi_terapico

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • DD – DF, CP, LP, RS …
 • Galvanska str.,
 • IFS – četvoropolarne, bipolarne, vektorske str.,
 • Eksponencijalne str.,
 • Modulisane struje Sp ( tetanizirajući strujni nizovi, burstovi u minutu, izbor oblika impulsa ),
 • Ruske (Kotz-ove) str.,
 • Tens,
 • Jonoforeza 8000Hz,
 • Traebert-ove str.
 • Neofaradske str.
 • Diagnostika -(F, RH, CHR, ACC, i/t…).
top