Nova generacija CPAP uređaja

Nova generacija CPAP uređaja njemačkog proizvođača Löwenstein od sada u ponudi INEL BH d.o.o. Maglaj

PSMART 2

top