Kinesio Taping seminar, 13-14 i 20-21.april, Mostar

Opis seminara Ovaj četverodnevni seminar je koncipiran da omogući polaznicima da se upoznaju sa načinom djelovanja, testovima za procjenu i načinima aplikacije Kinesio Taping® metode. Polaznici će biti upoznati sa historijatom, mehanizmima djelovanja trake na različite receptore tkiva, kao i terapijskim efektima koji se mogu javiti. Dan 1-2 Predavanja: Šta je Kinesio Taping, historijat, jedinstvene […]

Read more

top